Hulp nodig? 085-3030262|info@jbzorg.nl

Spoedhulp

  • 4-6 weken (indien nodig te verlengen tot 8 weken)
  • Kortdurende en intensieve hulp. (2-4 keer per week aanwezig binnen het gezin.)
  • Veiligheid van het kind in kaart brengen en waarborgen

jbzorg biedt hulp aan gezinnen die in een (acute) crisissituatie verkeren, waardoor de veiligheid en ontwikkeling van het kind in gevaar komt. De jeugd- en gezinsprofessional werkt samen met alle gezinsleden, scholen, wijkteams en andere professionals die betrokken zijn bij het gezin. De jeugd- en gezinsprofessional brengt de problemen in kaart, biedt structuur, ziet toe op veiligheid, helpt het netwerk activeren en vergroot het probleemoplossend vermogen van het gezin. De jeugd- en gezinsprofessional streeft ernaar de situatie thuis op te lossen. Indien nodig wordt er passende vervolghulpverlening geadviseerd en/of geholpen om deze vervolghulpverlening in te gaan zetten. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we daadkrachtig, flexibel en transparant werken. 

Crisis-hulpverlening

  • 6-12 weken
  • Intensieve hulp (2 keer per week aanwezig binnen het gezin)

jbzorg richt zich ook op gezinnen waar geen acute crisis heerst, maar waar ouders al langere tijd het hoofd net boven water weten te houden. Doordat deze situatie langdurig aanhoudt, ontstaan er spanningen bij de gezinsleden en vaak ook bij betrokken hulpverleners. De jeugd- en gezinsprofessional brengt de problemen in kaart, biedt structuur, ziet toe op veiligheid, helpt het netwerk activeren en vergroot het probleemoplossend vermogen van het gezin.                                                           

Coaching aan wijkteams

  • Hoe om te gaan met een crisissituatie of onveiligheid binnen een gezin
  • Welke stappen kunnen of moeten er ondernomen worden

jbzorg biedt ondersteuning en advies  aan wijkteams. Generalisten binnen de wijkteams krijgen met allerlei hulpvragen te maken. Wanneer er vragen zijn hoe om te kunnen gaan met een crisissituatie of onveiligheid binnen een gezin kan jbzorg mee denken en adviseren. Daarnaast kunnen er vragen zijn over welke stappen er ondernomen kunnen of moeten worden door wijkteams wanneer zij in aanraking komen met gezinnen waarbij de veiligheid en de ontwikkeling van kinderen in het geding zijn. De jeugd- en gezinsprofessional heeft veel kennis en expertise binnen het werken met complexe gezinssystemen waarbij de veiligheid en ontwikkeling in het geding is. Daarnaast weet hij welke stappen er gezet kunnen worden binnen hulpverleningsprocessen. Op basis van een consult en advies gesprek kan de jeugd- en gezinsprofessional aansluiten bij een werkbespreking en/of teambespreking.         

Waarmee kan
jbzorg u helpen?

Als zorgaanbieder willen wij meer maatwerk leveren. Door geen criteria te stellen, maar goed te luisteren wat de vraag is willen wij snel, adequaat en professioneel inspelen op behoeftes van gezin en wijkteam om zo passende hulpverlening te bieden. Neem contact met ons op via dit formulier, bel ons op 085-3030262 of stuur een e-mail.

Waarmee kunnen we u helpen?
Ik heb een vraag of opmerking
Ik wil meer weten over crisishulpverlening
Ik wil meer weten over gezinsbegeleiding
Ik wil meer weten over coaching