Hulp nodig? 085-3030262|info@jbzorg.nl

Missie

Elk gezin, elk kind, en elke ouder is uniek.  Bij het ontstaan van een crisissituatie en/of een onveilige opvoedingssituatie kan een gezin, kind of ouder uit balans raken. Juist omdat er soms buiten de kaders moet worden gedacht, tegen de stroom in moet worden gehandeld en er aangesloten moet worden op individuele unieke situaties bieden wij maatwerk in crisis- en spoedsituaties bij gezinnen en kinderen van 0-18 jaar.
Door kortdurende, intensieve en daadkrachtige hulp te bieden, stabiliseert jbzorg de crisis en geeft indien nodig een advies voor vervolghulpverlening.

Kernwoorden die hierbij van belang zijn

  • vertrouwen
  • respect
  • samenwerking
  • daadkrachtig
  • doen wat nodig is

Visie

jbzorg streeft er naar om crisissituaties in gezinnen binnen 4-6 weken te stabiliseren en de (opvoedings)veiligheid van kinderen in kaart te
brengen en te waarborgen. We willen ouders en kinderen ondersteunen daar waar ze vastlopen in de opvoeding of ontwikkeling. De veiligheid en
ontwikkeling van het kind staan hierbij centraal. De jeugd- en gezinsprofessionals versterken de krachten van ouders en hun netwerk, zodat ze op een goede en veilige manier vorm en richting kunnen geven aan de ontwikkeling van hun kinderen.

Waarmee kan
jbzorg u helpen?

Als zorgaanbieder willen wij meer maatwerk leveren. Door geen criteria te stellen, maar goed te luisteren wat de vraag is willen wij snel, adequaat en professioneel inspelen op behoeftes van gezin en wijkteam om zo passende hulpverlening te bieden. Neem contact met ons op via dit formulier, bel ons op 085-3030262 of stuur een e-mail.

Waarmee kunnen we u helpen?
Ik heb een vraag of opmerking
Ik wil meer weten over crisishulpverlening
Ik wil meer weten over gezinsbegeleiding
Ik wil meer weten over coaching