Hulp nodig? 085-3030262|info@jbzorg.nl

Over onze praktijk

Binnen de praktijk werken Joris Bakker, Jeanique Kracht, Carlijn Hagemeijer, Hanneke Ruegebrink en Sietske Schleicher als jeugd- en gezinsprofessional. Daarnaast werkt jbzorg nauw samen met Marjolein Weber - Pollmann (GZ-psycholoog).  Door o.a. geregistreerd te blijven binnen het SKJ, HKZ gekwalificeerd te zijn en nauw samen te werken met een gedragswetenschapper wordt de continuïteit en de kwaliteit van de hulpverlening gewaarborgd.

Joris
Joris Bakker, JB Zorg

Veiligheid en ontwikkeling staan centraal

We willen ouders en kinderen ondersteunen daar waar ze vastlopen in de opvoeding of ontwikkeling. De veiligheid en ontwikkeling van het kind staan daarbij centraal. Tijdens de kortdurende (intensieve) ondersteuning aan ouders en kinderen proberen we de krachten van ouders en hun netwerk te versterken. Hierdoor is men in staat om samen, zonder langdurige begeleiding en/of ondersteuning, op een goede en veilige manier vorm en richting kunnen geven aan de ontwikkeling van hun kinderen.

Kernwoorden die hierbij van belang zijn

  • vertrouwen
  • respect
  • samenwerking
  • daadkrachtig
  • doen wat nodig is

jbzorg vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in hun eigen woonomgeving verblijven en daar passende hulpverlening op in te zetten. Wanneer een time-out nodig is om een situatie te de-escaleren zal er altijd eerst gekeken worden naar een plek binnen het eigen netwerk. Wanneer een time-out nodig is binnen een verblijfsplek van een instelling zal de insteek zijn om dit kortdurend te laten zijn. Wanneer de veiligheid en ontwikkeling van het kind dat toe laat, wordt er terug gewerkt naar huis of een plek binnen het netwerk.

Waarmee kan
jbzorg u helpen?

Als zorgaanbieder willen wij meer maatwerk leveren. Door geen criteria te stellen, maar goed te luisteren wat de vraag is willen wij snel, adequaat en professioneel inspelen op behoeftes van gezin en wijkteam om zo passende hulpverlening te bieden. Neem contact met ons op via dit formulier, bel ons op 085-3030262 of stuur een e-mail.

Waarmee kunnen we u helpen?
Ik heb een vraag of opmerking
Ik wil meer weten over crisishulpverlening
Ik wil meer weten over gezinsbegeleiding
Ik wil meer weten over coaching