Hulp nodig? 085-3030262|info@jbzorg.nl

Joris Bakker, jeugd- en gezinsprofessional

Na mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan het Windesheim in Zwolle ben ik mij gedurende mijn loopbaan gaan specialiseren in de crisishulpverlening. Hiervoor heb ik specifieke opleidingen en trainingen gevolgd maar vooral veel jaren ervaring en deskundigheid opgedaan, als het gaat om grote problemen bij opvoeden en opgroeien, binnen het spoedhulpteam van een grote instelling. Sinds 2014 ben ik geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional binnen de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Joris Bakker, JB Zorg

Meer hulp op maat

Na jaren binnen het hulpverleningskader van een grote instelling te hebben gewerkt wil ik met jbzorg meer hulp op maat bieden. Door goed aan te sluiten, te luisteren en daadkrachtig te handelen binnen crisissituaties ben ik in staat de crisis te de-escaleren. Ik ben van mening dat crisis ook veel kansen biedt om patronen te doorbreken binnen een gezin en een negatieve spiraal waarin een gezin zich kan verkeren te doorbreken. Door geen criteria te stellen, maar goed te luisteren wat de vraag is wil jbzorg snel, adequaat, toegankelijk en professioneel inspelen op behoeftes van gezinnen en wijkteams om zo passende hulpverlening te bieden.

Waarmee kan
jbzorg u helpen?

Als zorgaanbieder willen wij meer maatwerk leveren. Door geen criteria te stellen, maar goed te luisteren wat de vraag is willen wij snel, adequaat en professioneel inspelen op behoeftes van gezin en wijkteam om zo passende hulpverlening te bieden. Neem contact met ons op via dit formulier, bel ons op 085-3030262 of stuur een e-mail.

Waarmee kunnen we u helpen?
Ik heb een vraag of opmerking
Ik wil meer weten over crisishulpverlening
Ik wil meer weten over gezinsbegeleiding
Ik wil meer weten over coaching