Hulp nodig? 085-3030262|info@jbzorg.nl

Marjolein Weber - Pollmann, GZ-psycholoog

Mijn naam is Marjolein Weber-Pollmann. Sinds 2007 ben ik werkzaam als gedragswetenschapper binnen de jeugdhulpverlening. Ik ben opgeleid als GZ-Psycholoog Kind & Jeugd en orthopedagoog. Ik houd mij bezig met deskundigheidsbevordering van de jeugd- en gezinsprofessionals die werkzaam zijn bij jbzorg. Dit doe ik door het bespreken van casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning. 

Marjolein Weber - Pollmann

Breder kijken

Mijn interesses liggen op het gebied van complexe opvoed- en ontwikkelingsproblematiek. Hierbij vind ik het belangrijk om breder te kijken dan alleen de klacht zelf, omdat de omstandigheden waarin een kind of jeugdige opgroeit (gezin, school, vrienden) een grote rol spelen bij het ontstaan van de klachten en bij het vinden van oplossingen. 

Naast mijn werk voor jbzorg ben ik ook werkzaam als gedragswetenschapper bij een grote instelling voor jeugdhulpverlening.

Waarmee kan
jbzorg u helpen?

Als zorgaanbieder willen wij meer maatwerk leveren. Door geen criteria te stellen, maar goed te luisteren wat de vraag is willen wij snel, adequaat en professioneel inspelen op behoeftes van gezin en wijkteam om zo passende hulpverlening te bieden. Neem contact met ons op via dit formulier, bel ons op 085-3030262 of stuur een e-mail.

Waarmee kunnen we u helpen?
Ik heb een vraag of opmerking
Ik wil meer weten over crisishulpverlening
Ik wil meer weten over gezinsbegeleiding
Ik wil meer weten over coaching