Hulp nodig? 085-3030262|info@jbzorg.nl

Wat we doen

jbzorg biedt hulp aan gezinnen die in een (acute) crisissituatie verkeren, waardoor de veiligheid en ontwikkeling van het kind in gevaar komt. De jeugd- en gezinsprofessional werkt samen met alle gezinsleden, scholen, wijkteams en andere professionals die betrokken zijn bij het gezin. De jeugd- en gezinsprofessional brengt de problemen in kaart, biedt structuur, ziet toe op veiligheid, helpt het netwerk activeren en vergroot het probleemoplossend vermogen van het gezin. 

Joris Bakker, JB Zorg

Daadkrachtig, flexibel en transparant

De jeugd- en gezinsprofessional streeft ernaar de situatie thuis op te lossen. Indien nodig wordt er passende vervolghulpverlening geadviseerd en/of geholpen om deze vervolghulpverlening in te gaan zetten. Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we daadkrachtig, flexibel en transparant werken.

Waarmee kan
jbzorg u helpen?

Als zorgaanbieder willen wij meer maatwerk leveren. Door geen criteria te stellen, maar goed te luisteren wat de vraag is willen wij snel, adequaat en professioneel inspelen op behoeftes van gezin en wijkteam om zo passende hulpverlening te bieden. Neem contact met ons op via dit formulier, bel ons op 085-3030262 of stuur een e-mail.

Waarmee kunnen we u helpen?
Ik heb een vraag of opmerking
Ik wil meer weten over crisishulpverlening
Ik wil meer weten over gezinsbegeleiding
Ik wil meer weten over coaching