Hulp nodig? 085-3030262|info@jbzorg.nl

Lees hier meer over onze corona-maatregelen.

jbzorg biedt ondersteuning bij complexe opvoedvraagstukken

jbzorg biedt spoedhulp en crisishulpverlening aan gezinnen met kinderen van 0-18 jaar. Om de continuïteit te kunnen waarborgen heeft jbzorg een vast team met jeugd- en gezinsprofessionals.

Joris Bakker, JB Zorg

Gespecialiseerd in het werken met gezinnen die in een crisis verkeren

jbzorg is gespecialiseerd in het werken met en binnen complexe gezinssystemen die op meerdere levensgebieden problemen ervaren. Je kunt hierbij denken aan o.a. kinderen met gedragsproblemen, financiële problemen, psychische problemen, verslaving, relatieproblemen of opvoedproblemen. jbzorg brengt d.m.v. een gezinsanalyse alles in kaart in en rondom het gezin om vanuit deze analyse het gezin zo goed mogelijk te ondersteunen. Indien nodig maakt de jeugd- en gezinsprofessional een veiligheidsplan samen met het gezin.

Onze
toegevoegde
waarde

  • jbzorg heeft specialistische orthopedagogische expertise;
  • jbzorg biedt opvoedondersteuning binnen (complexe) gezinssystemen;
  • jbzorg is sterk in het de-escaleren van een crisissituatie;
  • jbzorg analyseert de gezinssituatie en geeft indien nodig een passend (vervolg) advies;
  • jbzorg biedt coaching en begeleiding aan wijkteams;
  • jbzorg is transparant, daadkrachtig en flexibel.

We ondersteunen ouders en kinderen waar ze vastlopen in opvoeding of ontwikkeling. De veiligheid en ontwikkeling van het kind staat daarbij centraal.

Joris Bakker
Jeugd- en gezinsprofessional

Jeanique Kracht, jeugd- en gezinsprofessional

Dynamiek, buiten kaders denken en aansluiten bij de wensen van anderen zijn elementen die bij mij passen. In 2001 heb ik het roer omgegooid en ben ik bij een grote jeugdzorgorganisatie gaan werken. Hier heb ik ruim 18 jaar ervaring opgedaan, waarvan 14 jaar binnen spoedhulp/ crisishulpverlening.

Jeanique Kracht, JBZorg
Joris Bakker, JB Zorg

Joris Bakker, jeugd- en gezinsprofessional

Mijn naam is Joris Bakker. Vanaf 2002 ben ik werkzaam binnen de jeugdhulpverlening. Sinds 2010 werk ik met gezinnen en hun netwerk die in een crisissituatie verkeren. Vaak zijn het gezinnen die op meerdere gebieden problemen ervaren. In mijn ondersteuning richt ik mij op de-escalatie van de crisis, het creëren van rust, veiligheid en vertrouwen. Samen met het gezin zoek ik uit wat er aan de hand is en geef ik een passend advies voor de toekomst. 

Waarmee kan
jbzorg u helpen?

Als zorgaanbieder willen wij meer maatwerk leveren. Door geen criteria te stellen, maar goed te luisteren wat de vraag is willen wij snel, adequaat en professioneel inspelen op behoeftes van gezin en wijkteam om zo passende hulpverlening te bieden. Neem contact met ons op via dit formulier, bel ons op 085-3030262 of stuur een e-mail.

Waarmee kunnen we u helpen?
Ik heb een vraag of opmerking
Ik wil meer weten over crisishulpverlening
Ik wil meer weten over gezinsbegeleiding
Ik wil meer weten over coaching